husvagnscamping.jpg

Husvagnscamping

Följande gäller för BD-Opens husvagnscamping.

 • Kalix kommun har anvisat platser för ca 150 husvagnar dvs där föräldrar får tillstånd att ställa upp sina vagnar runt de olika skolorna där barnen bor.
 • Bokning måste ske för de familjer som önskar platser. OBS, ALLA platser skall ha ström - enligt en överenskommelse med Kalix kommun
 • Bokning skall göras till husvagnansvarige Jan Erik Lindbäck tel 070-377 90 50. Boka gärna via e-post på följande adress: glasjanne@hotmail.com
 • Jan Erik Lindbäck kommer att ansvara för uppställningarna och ta emot betalning på plats för de personer som bokat husvagnsplats via BD Open. Kontanter eller SWISH funkar som betalningssätt.
 • Pris: 200 kr/dygn
 • Platser vi förfogar över som husvagnscamping är
  • Huvuddelen av husvagnarna placeras på Manhemsskolans fria ytor
  • Sporthallen i direkt anslutning till Manhemsskolan
  • Parkeringen invid Centrumskolan
  • Parkeringen invid Näsbyskolan
 • Brandskyddsbestämmelserna för husvagnsuppställning måste följas. PM ang bestämmelserna (avstånd mellan vagnarna mm) delas ut vid ankomst till Kalix och anvisning av Er plats.

Duschar/toaletter

Duschar och toaletter kommer finns i närheten av respektive campingplats som BD Open förfogar över.