husvagnscamping.jpg

Husvagnscamping

Följande gäller för BD-Opens husvagnscamping.

  • Kalix kommun har anvisat platser för ca 150 husvagnar dvs där föräldrar får tillstånd att ställa upp sina vagnar runt manhemsskolan där alla övernattande lag bor.
  • Bokning måste ske för de familjer som önskar platser. OBS, ALLA platser skall ha ström - enligt en överenskommelse med Kalix kommun
  • Bokning skall göras till husvagnsansvarige Jan Erik Lindbäck tel 070-377 90 50. Boka gärna via e-post på följande adress: glasjanne@hotmail.com
  • Jan Erik Lindbäck kommer att ansvara för uppställningarna och ta emot betalning på plats för de personer som bokat husvagnsplats via BD Open. Kontanter eller SWISH funkar som betalningssätt.
  • Pris: 250 kr/dygn
  • Brandskyddsbestämmelserna för husvagnsuppställning måste följas. PM ang bestämmelserna (avstånd mellan vagnarna mm) delas ut vid ankomst till Kalix och anvisning av Er plats.

Duschar/toaletter

Duschar och toaletter kommer finns i närheten av respektive campingplats som BD Open förfogar över.